Forside Introduktion Referencer Billeder

LogoMiljøMedia producerer hovedsagelig film- og videoprogrammer med miljø som fælles tema. Firmaet har lavet film om mange emner for en lang række kunder.
Film, TV- og videoprogrammer produceret af Miljø Media

Et repræsentativt udvalg af film, TV- og videoprogrammer produceret af Leif Stubkjær og Miljø Media

"Vokseværk"
En undervisningsfilm om bruttonationalproduktet som målestok for velstand og velfærd.
Kunde: Forbrugerrådet.

"Moderne landbrugsmetoder" og "Landbrugets økologi"
Undervisningsfilm om det industrialiserede landbrug og dets økologiske følgevirkninger.
Kunde: Landbrugsrådet.

"Kommunikation hos dyr"
En undervisningsfilm om dyrenes "sprog".
Kunde: Statens Filmcentral.

"Fredning på søterritoriet"
Et TV-program lavet i samarbejde med Danmarks Radio.

"Ingen fred - og fare"
En TV-og undervisningsfilm om den spættede sæl i Danmark.
Kunder: Danmarks Radio, Amtscentralerne m.fl.

"Ålen den gådefulde"
TV-program om dette mærkværdige dyr og dets økologi.
Kunde: Danmarks Radio.

"Søens økologi" og "Et truet økosystem"
Undervisningsfilm om økologien i søer.
Kunde: Munksgaards Forlag.

"Angmagsatten"
TV-program om laksefisken lodden og dens betydning for grønlænderne.
Kunde: Danmarks Radio.

"Ocean of Dreams - Currents of Change"
En TV-dokumentar serie i 10 afsnit om en række små ø-stater i Sydhavet, deres natur og kultur samt de forandringer de gennemgår.
Kunde: SPEC (South Pacific Forum of Economic Cooperation) og TV2.

"Tourism - A Serpent in Paradise?"
TV-program om turismens virkninger i Sydhavet.
Kunde: SPEC.

"Fra spildevand til kildevand"
Et informationsprogram om spildevandsrensning.
Kunde: Dansk Aqua Teknik.

"Discrete Qualities"
Firmaprofil for Danish Maritime Institute.

"Under sejl mod verdens top"
Et TV-program om bl.a. sæl- og hvalfangst i N-Grønland.
Kunde: TV2.

"Et spørgsmål om stil"
En serie med fire TV-programmer om de globale miljøproblemer og hvad vi kan gøre for at løse dem:
1. "Verdens bedste livsstil?"
2. "Tid for stilbrud"
3. "Fra holdning til handling"
4. "Fra vision til virkelighed"
Kunde: Danmarks Radio, Undervisningsministeriet m.fl.

"Samsø - Vedvarende Energi-ø"
Tre programmer, som dokumenterer omlægningen af Samsø´s energiforsyning til 100% vedvarende energi. (under produktion).

"Den Økologiske Børnehave".
To inspirations- og informationsprogrammer om børnehaver baseret på økologiske grundidéer (under produktion)

Forside Introduktion Referencer Billeder


Stubkjaer.net - Miljø Media - Ved=varende energi - Undervandsfoto - Foredrag
leif@stubkjaer.net -  Solvej 1, 3220 Tisvildeleje - Tlf: 48 70 80 70, mob: 26 71 80 71 - © Leif Stubkjær